Karang taruna

Selamat Datang Di Halaman Karang Taruna Sukabumi Utara

Sukabumi Utara

sukabumi utara

SUKABUMI UTARA

Sukabumi Utara

Sukabumi utara terletak di kelurahan  Sukabumi Utara, kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Wilayah Sukabumi Utara
dibatasi oleh :
Sebelah Utara                  : Jl. Anggrek Kelurahan Kebon Jeruk
Sebelah Timur                 : Jl. Pos Pengumben
Sebelah Selatan              : Jl. Raya Kebayoran Lama
Sebelah Barat                  : Kali sekretaris Kelurahan Kelapa Dua

Kadang orang sebagian orang lebih mengenal sukabumi utara adalah Rawa Belong, ya Rawa Belong nama yang mempunyai nilai historis,

SOSIAL EKONOMI

Tani                                    : .....Jiwa*
Karyawan / PNS              : .....Jiwa*
Karyawan Swasta           : .....Jiwa*
Abri/Polri                           : .....Jiwa*
Pensiunan                         : .....Jiwa*
Pedagang                          : .....Jiwa*
Wiraswasta                       : .....Jiwa*
Buruh                                  : .....Jiwa*
Lain-Lain                             : .....Jiwa*


SOSIAL KEMASYARAKATAN

Tidak Tamat SD              :..........*
Tamat SD                           :..........*
Tamat SLTP/Sederajat  :..........*
Tamat SLTS/Sederajat  :..........*
Tamat PT/Sederajat      :..........*

ORGANISASI  KEMASYARAKATAN

Karang Taruna
PKK
Lebih lanjutnya....


*DataBase Karang Taruna